Tháng 8 có bao nhiêu ngày theo âm dương lịch 2023 (ngonaz)

NGÀY NGÀY âm lịch THỜI GIAN TỐT TRONG NGÀY Thứ ba ngày 1 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày 15 tháng 6 năm 2023 âm lịch – Ngày TÂN MOAT, tháng KỲ MỌI, năm QUỲ MOAT

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

– Ngày hoàng đạo

Ti (23h – 01h) Hổ (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Dầu (5h – 19h) Thứ tư ngày 02/8/2023 rơi vào ngày 16/6/2023 âm lịch – Ngày Thìn, tháng Mùi, năm Mão Quý

– Ngày đen tối

Dần (3h – 5h) Rồng (7h – 9h) Tỵ (9h – 11h) Thân (3h – 5h) Dậu (5h – 7h) Hợi (9h – 11h) Thứ năm ngày 3 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày 17 tháng 6 năm 2023 âm lịch – Ngày Quy Quý, tháng KỲ MỌI, năm KỲ MOAT

– Ngày hoàng đạo

Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Tuất (7h – 9h) Hội (9h – 23h) Thứ sáu ngày 4 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày 18 tháng 6 năm 2023 âm lịch – Ngày Giáp Ngọ, tháng KỲ MŨI, năm QUỲ MÁT

– Ngày đen tối

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Khỉ (15h – 17h) Dậu (5h – 19h) Thứ bảy ngày 5 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày 19 tháng 6 năm 2023 âm lịch – Ngày TẠI MŨI, tháng KỲ MŨI, năm QUỲ MỌI

– Ngày đen tối

Hổ (3h – 5h) Mèo (5h – 7h) Rắn (9h – 11h) Khỉ (3h – 5h) Chó (7h – 9h) Lợn (9h – 11h) Chủ nhật ngày 6/8/2023 rơi vào ngày 20/6/2023 âm lịch – Ngày BÌNH THẦN, tháng KỲ MỌI, năm QUỲ MÔI

– Ngày hoàng đạo

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ hai ngày 7 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày 21 tháng 6 năm 2023 âm lịch – Ngày Đinh Dậu, tháng Kỷ Mùi, năm Mão Quý

– Ngày đen tối

Ti (23h – 01h) Hổ (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Dầu (5h – 19h) Thứ ba ngày 8 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày 22 tháng 6 năm 2023 âm lịch – Ngày Mậu Tuất, tháng KỲ MŨI, năm QUỲ MOAT

– Ngày hoàng đạo

Dần (3h – 5h) Rồng (7h – 9h) Tỵ (9h – 11h) Thân (3h – 5h) Dậu (5h – 7h) Hợi (9h – 11h) Thứ tư ngày 9/8/2023 rơi vào ngày 23/6/2023 âm lịch – Ngày KỲ HỘI, tháng KỲ MỌI, năm KỲ MOAT

– Ngày hoàng đạo

Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Tuất (7h – 9h) Hội (9h – 23h) Thứ năm ngày 10/8/2023 rơi vào ngày 24/6/2023 âm lịch – Ngày con chuột, tháng KỲ MUI, năm con mèo quý

– Ngày đen tối

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Khỉ (15h – 17h) Dậu (5h – 19h) Thứ sáu ngày 11 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày 25 tháng 6 năm 2023 âm lịch – Ngày Tân Sửu, tháng KỲ MŨI, năm QUỲ MOAT

– Ngày đen tối

Hổ (3h – 5h) Mèo (5h – 7h) Rắn (9h – 11h) Khỉ (3h – 5h) Chó (7h – 9h) Lợn (9h – 11h) Thứ bảy ngày 12/8/2023 rơi vào ngày 26/6/2023 âm lịch – Ngày Dần, tháng Dê, năm Mão Quý

– Ngày hoàng đạo

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Chủ nhật ngày 13/8/2023 rơi vào ngày 27/6/2023 âm lịch – Ngày ĐẠI MOAT, tháng MỌI MỌI, năm QUAY MỌI

– Ngày hoàng đạo

Ti (23h – 01h) Hổ (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Dầu (5h – 19h) Thứ hai ngày 14 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày 28 tháng 6 năm 2023 âm lịch – Ngày Thìn, tháng Mùi, năm Quý Mão

– Ngày đen tối

Dần (3h – 5h) Rồng (7h – 9h) Tỵ (9h – 11h) Thân (3h – 5h) Dậu (5h – 7h) Hợi (9h – 11h) Thứ ba ngày 15 tháng 8 năm 2023 rơi vào ngày 29 tháng 6 năm 2023 âm lịch – Vào ngày Tu, tháng KỲ MŨI, năm QUỲ MOAT

– Ngày hoàng đạo

Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Tuất (7h – 9h) Hội (9h – 23h) Thứ tư ngày 16/8/2023 rơi vào ngày 01/7/2023 âm lịch – Ngày BÌNH NGÔ, tháng CẢNH THÂN, năm QUỲ MÁT

– Ngày đen tối

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Khỉ (15h – 17h) Dậu (5h – 19h) Thứ năm ngày 17/8/2023 rơi vào ngày 02/7/2023 âm lịch – Ngày MŨI, tháng Canh Thân, năm Mão Quý

– Ngày hoàng đạo

Hổ (3h – 5h) Mèo (5h – 7h) Rắn (9h – 11h) Khỉ (3h – 5h) Chó (7h – 9h) Lợn (9h – 11h) Thứ sáu ngày 18/8/2023 rơi vào ngày 3/7/2023 âm lịch – Ngày Mậu Thân, tháng Canh Thân, năm Quý

– Ngày đen tối

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ bảy ngày 19/8/2023 rơi vào ngày 4/7/2023 âm lịch – Ngày Đinh Dậu, tháng Khỉ, năm Quý Mão

– Ngày đen tối

Ti (23h – 01h) Hổ (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Dầu (5h – 19h) Chủ nhật ngày 20/8/2023 rơi vào ngày 5/7/2023 âm lịch – Ngày con chó, tháng con khỉ, năm con mèo

– Ngày hoàng đạo

Dần (3h – 5h) Rồng (7h – 9h) Tỵ (9h – 11h) Thân (3h – 5h) Dậu (5h – 7h) Hợi (9h – 11h) Thứ hai ngày 21/8/2023 rơi vào ngày 6/7/2023 âm lịch – Ngày Tân Hội, tháng Canh Thân, năm Quý Mão

– Ngày đen tối

Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Tuất (7h – 9h) Hội (9h – 23h) Thứ ba ngày 22/8/2023 rơi vào ngày 7/7/2023 âm lịch – Ngày Nhâm Tý, tháng canh thân, năm con mèo quý

– Ngày hoàng đạo

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Khỉ (15h – 17h) Dậu (5h – 19h) Thứ tư ngày 23/8/2023 rơi vào ngày 8/7/2023 âm lịch – Ngày Sửu, tháng Thân, năm Mão

– Ngày hoàng đạo

Hổ (3h – 5h) Mèo (5h – 7h) Rắn (9h – 11h) Khỉ (3h – 5h) Chó (7h – 9h) Lợn (9h – 11h) Thứ năm ngày 24/8/2023 rơi vào ngày 9/7/2023 âm lịch – Ngày Nhâm Dần, tháng Thân, năm Quý Mão

– Ngày đen tối

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ sáu ngày 25/8/2023 rơi vào ngày 10/7/2023 âm lịch – Ngày AT MOAT, tháng CẢNH THÂN, năm QUO MOAT

– Ngày đen tối

Ti (23h – 01h) Hổ (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Dầu (5h – 19h) Thứ bảy ngày 26/8/2023 rơi vào ngày 11/7/2023 âm lịch – Ngày BÌNH THỊN, tháng HẠNH THÂN, năm MÀU THIỀN

– Ngày hoàng đạo

Dần (3h – 5h) Rồng (7h – 9h) Tỵ (9h – 11h) Thân (3h – 5h) Dậu (5h – 7h) Hợi (9h – 11h) Chủ nhật ngày 27/8/2023 rơi vào ngày 12/7/2023 âm lịch – Ngày ĐÌNH TI, tháng CANH THÂN, năm Quý Mão

– Ngày hoàng đạo

Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Tuất (7h – 9h) Hội (9h – 23h) Thứ hai ngày 28/8/2023 rơi vào ngày 13/7/2023 âm lịch – Ngày Mậu Ngọ, tháng Canh Thân, năm Quý

– Ngày đen tối

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Khỉ (15h – 17h) Dậu (5h – 19h) Thứ ba ngày 29/8/2023 rơi vào ngày 14/7/2023 âm lịch – Ngày KỲ MŨI, tháng HẠNH THÂN, năm QUỲ MÁT

– Ngày hoàng đạo

Hổ (3h – 5h) Mèo (5h – 7h) Rắn (9h – 11h) Khỉ (3h – 5h) Chó (7h – 9h) Lợn (9h – 11h) Thứ tư ngày 30/8/2023 rơi vào ngày 15/7/2023 âm lịch – Ngày CẢNH THÂN, tháng CẢNH THÂN, năm BẠN

– Ngày đen tối

Tý (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Rồng (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ năm ngày 31/8/2023 rơi vào ngày 16/7/2023 âm lịch – Ngày TÂN DẦU, tháng CẢNH THÂN, năm QUÝ

– Ngày đen tối

Ti (23h – 01h) Hổ (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mũi (13h – 15h) Dầu (5h – 19h)

Viết một bình luận