“Quên bẵng” nghĩa vụ công bố thông tin, doanh nghiệp có 98,89% vốn nhà nước bị xử phạt hành chính

Công ty Cổ phần Cơ Điện Xây dựng có văn phòng giao dịch tại tầng 8, Tháp A, tòa nhà phức hợp Sky Tower, số 88 Láng Hạ

Cụ thể, doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm. quản lý trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Trong suốt 4 năm từ 2019 đến 2022, ngành Cơ Điện đã không công bố hoặc công bố đúng hạn hơn chục báo cáo thuộc nhiều loại khác nhau như báo cáo tài chính quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các báo cáo khác. Các tài liệu liên quan gồm Nghị quyết HĐQT, giải trình ý kiến ​​kiểm toán, giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Các tài liệu doanh nghiệp này chưa công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất (Báo cáo tài chính) quý 4 năm 2019, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Nghị quyết và văn bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 quý I năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020, Báo cáo tài chính quý II năm 2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 soát xét, Báo cáo tài chính quý III năm 2020, Báo cáo tình trạng công chúng quản trị Công ty năm 2020, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên soát xét báo cáo năm 2021, Báo cáo thường niên ĐHĐCĐ thường niên 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX, Cơ điện Xây dựng không công bố các văn bản sau:: Báo cáo tài chính quý IV năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính quý I năm 2020, Báo cáo tài chính quý II năm 2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 được soát xét, Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020, báo cáo tài chính quý IV/2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, báo cáo thường niên năm 2020, báo cáo tài chính quý 1 năm 2021, báo cáo quản trị công ty năm 2020, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, báo cáo tài chính quý 2 năm 2021, báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021, BCTN 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn Công bố thông tin không kịp thời trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên website của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Giải trình ý kiến ​​kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính quý 3 năm 2021, báo cáo quản trị công ty năm 2021, báo cáo tài chính quý 4 năm 2021, giải trình báo cáo tài chính năm 2021 ý kiến ​​kiểm toán, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo tài chính quý 1 năm 2022, được soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022, báo cáo tài chính quý 3 năm 2022, giải trình ý kiến ​​kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính năm 2022, giải trình lợi nhuận sau lỗ thuế năm 2022, giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 thay đổi từ 10%, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Theo tìm hiểu, từ đầu năm 2023 đến nay, Xây dựng Cơ Điện mới công bố các văn bản trên. Gần đây nhất, vào ngày 15/8/2023, website của doanh nghiệp này đã cập nhật báo cáo quản trị công ty các năm 2019, 2020, 2021, 2022.

M&E New Construction công bố báo cáo quản trị năm 2019, 2020, 2021, 2022 vào ngày 15/08

Trước đó một ngày, Construction M&E cũng công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 với kết quả kinh doanh khá “đi ngang”. Với doanh thu chỉ 1,7 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến, doanh nghiệp này báo lỗ 265 triệu đồng.

Đáng chú ý, kiểm toán viên Moore AISC từ chối đưa ra kết luận về báo cáo này. Kiểm toán viên cho biết không thu thập được thư xác nhận số dư đối với các khoản: phải thu của khách hàng, trả trước của người mua, phải thu khác, phải trả người bán, trả trước cho người bán vào ngày 30/6/2019.

Mặt khác, Cơ điện Xây dựng chưa đánh giá khả năng thu hồi các khoản phải thu, trả trước để lập dự phòng nợ khó đòi, chưa đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng hóa. hàng tồn kho để xem xét lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Ngoài ra, các tài sản cố định khác là cây lâu năm cũng chưa được doanh nghiệp này trích khấu hao.

Về Công ty Cổ phần Cơ Điện Xây dựng, doanh nghiệp này có trụ sở giao dịch tại tầng 8, Tháp A, tòa nhà phức hợp Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, tiền thân là Công ty TNHH Cơ Khí Công trình điện trực thuộc Công ty Cổ phần Cơ Điện Xây dựng. Tình trạng. M&E Dự án được cổ phần hóa vào năm 2016.

Tính đến năm 2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 186 tỷ đồng, trong đó UBND TP. Hà Nội đóng góp gần 184 tỷ đồng, tương đương 98,89%.

Đáng nói, từ năm 2018, tại doanh nghiệp xảy ra tình trạng Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT và Tổ quản lý vốn nhà nước mất đoàn kết.

Tình trạng này kéo dài nhiều năm khiến tình hình sản xuất kinh doanh trở nên sa sút. Ngoài ra, do không báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như HNX, cổ phiếu MES cũng bị ngừng giao dịch trên UPCoM.

Viết một bình luận