Bài viết Công thức tính nhanh đồng phân của ankin hay nhất, chi tiết với bài tập minh họa có …

Read more

Phản ứng SiO2 + NaOH -to hay SiO2 ra Na2SiO3 hoặc NaOH ra Na2SiO3 thuộc loại phản ứng trao đổi …

Read more

Cách nhận biết ion Cl- Muối clorua là muối của axit clohiđric, đa số muối clorua dễ tan trong nước, …

Read more

Phản ứng K + I2 hay K ra KI hoặc I2 ra KI thuộc loại phản ứng oxi hóa khử, …

Read more

Phản ứng BaCl2 + KHSO3 tạo ra kết tủa BaSO3 và khí SO2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã …

Read more

CaCO3 → CaO + CO2

1. Phản ứng chuyển hóa của CaCO3: Phản ứng chuyển hóa của CaCO3 là một quá trình quan trọng trong …

Read more