Nhiệt phân CaCO3: Phương trình hóa học và bài tập vận dụng

Nhiệt phân CaCO3 (đá vôi) là một chủ đề khá quen thuộc trong chương trình môn Hóa học. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về phương trình nhiệt phân đá vôi CaCO3 ra CaO và các bài tập liên quan nhé.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình hóa học nhiệt phân CaCO3 ra CaO

Khi thực hiện nhiệt phân đá vôi thì ta có phương trình phản ứng như sau:

CaCO3 → CaO + CO2↑

Nhiệt phân CaCO3 (Đá vôi)
Nhiệt phân CaCO3 (Đá vôi)

Điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt phân CaCO3

Phản ứng nhiệt phân đá vôi CaCO3 xảy ra với điều kiện có nhiệt độ khoảng 900 độ C.

Cách thực hiện phản ứng nhiệt phân đá vôi

Thực hiện nhiệt phân CaCO3 ở nhiệt độ cao

Hiện tượng xảy ra khi nhiệt phân CaCO3

Khi đá vôi CaCO3 bị nhiệt phân thì sẽ sinh ra khí CO2

Có khí CO2 sinh ra
Có khí CO2 sinh ra

Bài tập về nhiệt phân CaCO3

Bài 1. Phát biểu nào sai khi nói về CaCO3

A. Là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước.

B. Không bị nhiệt phân hủy.

C. Tan trong nước có chứa khí cacbonic.

D. Bị nhiệt phân hủy tạo ra CaO và CO2.

Đáp án B

CaCO3 bị nhiệt phân hủy tạo thành CaO và khí CO2

Bài 2. Vôi sống sau khi sản xuất cần phải được bảo quản trong bao kín. Nếu để lâu ngày trong không khí thì sẽ không tôi được nữa. Hiện tượng này được giải thích bằng phản ứng hóa học nào dưới đây ?

A. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

B. CaO + CO2 → CaCO3

C. CaO + H2O → Ca(OH)2

D. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Đáp án B

Vôi sống lâu ngày trong không khí thì nó sẽ tác dụng với khí cacbonic có trong không khí để tạo thành kết tủa CaCO3 khiến cho không thể tôi được nữa.

Bài 3. Nhiệt phân hoàn toàn 10 gam CaCO3 thì thu được khối lượng CaO là bao nhiêu?

A. 8,4 gam.

B. 7,4 gam.

C. 5,6 gam.

D. 7,2 gam.

Đáp án C

Lời giải:

Phương trình nhiệt phân CaCO3:

CaCO3 → CaO + CO2↑

Số mol CaCO3 nhiệt phân là: nCaCO3 = 10/100 = 0.1 mol

Theo phương trình hóa học, nCaO = nCaCO3 = 0.1 mol

Khối lượng CaO thu được là: mCaO = 0.1 x 56 = 5.6 gam

Bài 4. Nhiệt phân 40 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 5.6 lít

B. 7.04 lít

C. 8.96 lít

D. 9.06 lít

Đáp án C

Lời giải:

Phương trình hóa học: CaCO3 → CaO + CO2↑

Số mol CaCO3 là: nCaCO3 = 40/100 = 0.4 mol

Theo phương trình phản ứng: nCO2 = nCaCO3 = 0.4 mol

Vậy thể tích khí CO2 thu được là: V = 0.4 x 22.4 = 8.96 lít

Bài 5. Nhiệt phân hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và CaCO3, thu được 3,36 lít CO2 ở đktc. Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3 trong hỗn hợp X là bao nhiêu?

A. 29,58%.

B. 70,42%.

C. 88,7%.

D. 11,3%.

Đáp án B

Lời giải:

Bài tập về nhiệt phân CaCO3
Bài tập về nhiệt phân CaCO3

Trên đây là những thông tin về quá trình nhiệt phân CaCO3 và các bài tập liên quan. Hy vọng sẽ giúp bạn có được những kiến thức hữu ích cho công việc và học tập.