Na2O + HCl → NaCl + H2O | Na2O ra NaCl

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề Na2O + HCl → NaCl + H2O | Na2O ra NaCl

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

Bạn đang xem: Na2O + HCl → NaCl + H2O | Na2O ra NaCl

1. Phương trình phản ứng hóa học:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Na2O tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch không màu.

3. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ở điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học:

– Na2O là 1 oxit bazơ nên nó có đầy đủ tính chất hóa học của một oxit bazơ như:

+ Tác dụng với nước.

+ Tác dụng với oxit axit.

+ Tác dụng với axit . . .

1. Tác dụng với nước → dung dịch bazơ

– Na2O tan được trong nước tạo thành dung dịch trong suốt, không màu không mùi, không vị. Dung dịch này có tính ăn mòn như làm mòn da, làm mòn vải . . . nên nó còn có tên gọi khác là xút ăn da.

Na2O + H2O → 2NaOH

2. Tác dụng với oxit axit → muối:

Ở trong môi trường bình thường Na2O sẵn sàng tác dụng với những oxit axit khác để tạo thành hợp chất mới là muối.

Na2O + CO2 → Na2CO3

3. Tác dụng với dung dịch axit → thành muối và giải phóng nước.

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

4. Tác dụng với oxi → peoxit; supeoxit.

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Na2O phản ứng với dung dịch axit HCl.

6. Bạn có biết

– Tương tự như với HCl, Na2O cũng phản ứng với các axit khác như H2SO4, HNO3 … thu được muối và nước.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho m gam Na2O phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là

A. 3,1.

B. 4,7.

C. 4,9.

D. 7,4.

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

Ví dụ 2: Chất nào sau đây không tác dụng với HCl?

A. Na.

B. Na2O.

C. CuO.

D. Cu.

Hướng dẫn giải

Cu không tác dụng với HCl.

Đáp án D.

Ví dụ 3: Cho 6,2 gam Na2O tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Khối lượng chất tan có trong dung dịch X là

A. 7,45 gam.

B. 14,9 gam.

C. 10 gam.

D. 11,7 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Na2O + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O

Na2O + 2HBr → 2NaBr + H2O

Na2O + 2HI → 2NaI + H2O

3Na2O + P2O5 → 2Na3PO4

Na2O + 2CH3COOH → 2CH3COONa + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học Na2O + HCl → NaCl + H2O | Na2O ra NaCl . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập