HBr + O2 → H2O + Br2 | HBr ra Br2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình 4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Brom. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình 4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2

1. Phương trình phản ứng hóa học

4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Dung dịch chuyển dần sang màu vàng nâu.

3. Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ thường

4. Tính chất hoá học

– Ở nhiệt độ thường, HBr là chất khí, không màu, “bốc khói” trong không khí ẩm và rất dễ tan trong nước.

– Dung dịch HBr trong nước được gọi là dung dịch axitbromhiđric. Axitbromhiđric là một axit mạnh, mạnh hơn axit clohiđric.

Tính khử:

HBr có tính khử mạnh hơn HCl, HBr khử được H2SO4 đặc thành SO2.

Dung dịch HBr không màu, để lâu trong không khí trở nên có màu vàng nâu vì bị oxi hóa (dung dịch HF và HCl không có phản ứng này):

5. Cách thực hiện phản ứng

Sục oxi vào dung dịch HBr.

6. Bạn có biết

– Dung dịch HBr không màu, để lâu trong không khí trở nên có màu vàng nâu vì bị oxi hóa (dung dịch HF và HCl không có phản ứng này).

– Axit bromhiđric (HBr) là một axit mạnh, mạnh hơn axit clohiđric (HCl).

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Chọn phát biểu không đúng?

A. Muối AgBr được dùng chế tạo phim ảnh.

B. Các dung dịch HBr, HF, HCl đều bị oxi hóa bởi oxi.

C. Brom được dùng để chế tạo một số dược phẩm, phẩm nhuộm, …

D. Brom và hơi brom rất độc.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Dung dịch HBr không màu, để lâu trong không khí trở nên có màu vàng nâu vì bị oxi hóa (dung dịch HF và HCl không có phản ứng này).

4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2

Ví dụ 2: Hiện tượng xảy ra khi để dung dịch HBr lâu trong không khí là gì?

A. Không có hiện tượng gì.

B. Dung dịch chuyển sang màu vàng.

C. Dung dịch chuyển sang màu vàng nâu.

D. Có khí thoát ra.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Dung dịch HBr không màu, để lâu trong không khí trở nên có màu vàng nâu vì bị oxi hóa (dung dịch HF và HCl không có phản ứng này).

4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2

Ví dụ 3: Câu nào sau đây không đúng về brom?

A. Brom là chất lỏng màu nâu đỏ.

B. Brom là chất oxi hóa mạnh.

C. Brom tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

D. Brom phản ứng với H2 ở nhiệt độ thường.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Brom phản ứng với H2 khi đun nóng

H2 + Br2 →to2HBr

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Brom và hợp chất:

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Br2 + H2O ⇄ HBr + HBrO

2HBr + H2SO4 (đặc) → Br2 + SO2 ↑+ 2H2O

2AgBr →as2Ag + Br2

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 3HBr