Phản ứng Na + FeSO4 + H2O hay Na ra Na2SO4 hoặc Na ra H2 hoặc FeSO4 ra Na2SO4 hoặc FeSO4 ra Fe(OH)2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Na có lời giải, mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

2Na + FeSO4 + 2H2O → Na2SO4 + H2 + Fe(OH)2

Điều kiện phản ứng

– Không cần điều kiện

Cách thực hiện phản ứng

– Cho natri tác dụng với dung dịch muối sắt(II)sunfat

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Na tan dần trong dung dịch muối sắt(II) sunfat, có kết tủa màu trắng xanh tạo thành và có khí thoát ra.

Bạn có biết

Na tham gia phản ứng với các dung dịch muối sẽ tham gia phản ứng với nước trước tạo hidroxit.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi cho Na tác dụng với dung dịch muối sắt(II)sunfat. Phương trình phản ứng xảy ra là:

A. 2Na + FeSO4 + 2H2O → Na2SO4 + H2 + Fe(OH)2

B. 2Na + FeSO4 → Na2SO4 + Fe

C. 2Na + FeSO4 + 2H2O → Na2SO4 + H2 + Fe

D. 2Na + FeSO4 + → Na2SO4 + Fe2(SO4)3

Hướng dẫn giải:

Đáp án: A

Ví dụ 2: Khi cho Na tác dụng với dung dịch muối sắt(II)sunfat thu được kết tủa X.

Kết tủa thu được có màu:

A. Trắng B. Trắng xanh C. Nâu đỏ D. Xanh

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

2Na + FeSO4 + 2H2O → Na2SO4 + H2 + Fe(OH)2

Kết tủa trắng xanh là Fe(OH)2

Ví dụ 3: Cho 2,3 g Na tác dụng với dung dịch FeSO4 thu được V lít khí thoát ra đktc. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 5,6 lít D. 3,36 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

2Na + FeSO4 + 2H2O → Na2SO4 + H2 + Fe(OH)2

nH2 = nNa/2 = 0,1/2 = 0,05 mol ⇒ VH2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • 2Na + Cl2 → 2NaCl
 • 2Na + Br2 → 2NaBr
 • 2Na + I2 → 2NaI
 • 4Na + O2 → 2Na2O
 • 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
 • 2Na + S → 2Na2S
 • Na + 2HCl → NaCl + H2
 • Na + 2H2SO4 → Na2SO4 + H2
 • 6Na + 2H3PO4 → 2Na3PO4 + 3H2
 • 2Na + H3PO4 → Na2HPO4 + H2
 • 2Na + 2H3PO4 → 2NaH2PO4 + H2
 • 2Na + 2HF → 2NaF + H2
 • 2Na + CuSO4 + 2H2O → Na2SO4 + H2 + Cu(OH)2
 • 6Na + Al2(SO4)3 + 6H2O → 3Na2SO4 + H2 + 2Al(OH)3
 • 2Na + ZnSO4 + 2H2O → Na2SO4 + H2 + Zn(OH)2
 • 2Na + PbSO4 + 2H2O → 3Na2SO4 + H2 + Pb(OH)2
 • 6Na + Fe2(SO4)3 + 6H2O → 3Na2SO4 + H2 + 2Fe(OH)3
 • 2Na + CuCl2 + 2H2O → 2NaCl + H2 + Cu(OH)2
 • 2Na + FeCl2 + 2H2O → 2NaCl + H2 + Fe(OH)2
 • 6Na + 2AlCl3 + 6H2O → 6NaCl + 3H2 + 2Al(OH)3
 • 2Na + ZnCl2 + 2H2O → 2NaCl + H2 + Zn(OH)2
 • 3Na + 2FeCl3 + 3H2O → 6NaCl + 3H2 + 2Fe(OH)3
 • 6Na + Cr2(SO4)3 + 6H2O → 3Na2SO4 + H2 + 2Cr(OH)3
 • 6Na + 2CrCl3 + 6H2O → 6NaCl + 3H2 + 2Cr(OH)3
 • 2Na + Cu(NO3)2 + 2H2O → 2NaNO3 + H2 + Cu(OH)2
 • 2Na + Fe(NO3)2 + 2H2O → 2NaNO3 + H2 + Fe(OH)2
 • 6Na + 2Al(NO3)3 + 6H2O → 6NaNO3 + 3H2 + 2Al(OH)3
 • 2Na + Zn(NO3)2 + 2H2O → 2NaNO3 + H2 + Zn(OH)2
 • 2Na + Pb(NO3)2 + 2H2O → 2NaNO3 + H2 + Pb(OH)2
 • 6Na + 2Fe(NO3)3 + 6H2O → 6NaNO3 + 3H2 + 2Fe(OH)3
 • 2Na + 2C2H5OH → 2C2H5ONa + H2
 • 2Na + 2CH3OH → 2CH3ONa + H2
 • 2Na + 2CH3COOH → 2CH3COONa + H2
 • 2Na + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3