CaO + H2O → Ca(OH)2 | CaO ra Ca(OH)2

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình CaO + H2O → Ca(OH)2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình CaO + H2O → Ca(OH)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

CaO + H2O → Ca(OH)2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Phản ứng toả nhiệt, sinh ra chất rắn màu trắng Canxi oxit (CaO) tan dần trong nước.

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ phòng

4. Tính chất hóa học

Tác dụng với nước

Canxi oxit là một oxit kiềm và nhạy cảm với độ ẩm. Dễ dàng hấp thụ carbon dioxide và nước từ không khí . Phản ứng với nước tạo thành canxi hydroxit – Ca(OH)2 và tạo ra rất nhiều nhiệt, có tính ăn mòn.

  • CaO + H2O = Ca(OH)2

Tác dụng với axit

CaO tác dụng được với nhiều loại axit mạnh, sản phẩm tạo thành là nước và hợp chất canxi có gốc axit đó.

  • CaO + H2SO4 -> CaSO4 + H20
  • CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O
  • CaO + HNO3 – > Ca(NO3)2 + H2O

Canxi oxit tác dụng với bạc nitrat

  • CaO + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + Ag2O

Tác dụng với oxit axit tạo thành muối

  • CaO + CO2 -> CaCO3
  • CaO + SO2 -> CaSO3
  • CaO + SO3 -> CaSO4
  • 3CaO + P2O5 → Ca3(PO4)2
  • 4CaO + 2Cl2O → 4CaCl + 3O2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho một mẩu nhỏ canxi oxit vào ống nghiệm, nhỏ vài giọt nước vào canxi oxit. Tiếp tục cho thêm nước, dùng đũa thuỷ tinh trộn đều, để yên ống nghiệm một thời gian.

6. Bạn có biết

Tương tự CaO một số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường như: Na2O, K2O, BaO, …tạo ra bazơ tan ( kiềm) tương ứng là: NaOH, KOH, Ba(OH)2 ..

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Có hai chất rắn: CaO, MgO dùng hợp chất nào để phân biệt chúng :

A. HNO3

B. H2O

C. NaOH

D. HCl

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Cho nước đến dư vào hai mẫu thử, mẫu nào tan tạo thành dung dịch màu trắng thì đó là CaO. Còn lại là MgO không tan.

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ví dụ 2: Công dụng nào sau đây không phải của CaCO3:

A. Làm vôi quét tường

B. Làm vật liệu xây dựng

C. Sản xuất ximăng

D. Sản xuất bột nhẹ để pha sơn

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Làm vôi quét tường là vôi tôi Ca(OH)2 bằng cách cho CaO tác dụng với nước.

Ví dụ 3: Có thể dùng CaO (ở thể rắn) để làm khô các chất khí nào sau đây?

A. NH3, O2, N2, CH4, H2.

B. NH3, SO2, CO, Cl2

C. N2, NO2, CO2, CH4, H2.

D. N2, Cl2, O2, CO2

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

CaO là oxit bazo, nếu khí có nước sẽ tạo ra Ca(OH)2, nên các khí thỏa mãn cần không tác dụng với bazo.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

CaO + H2SO4 → CaSO4 ↓ + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

3CaO + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 3H2O

CaO + 2HF → CaF2 ↓ + H2O

CaO + 2HCOOH → (HCOO)2Ca + H2O

CaO + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O