Các nhà phân tích của CNBC dự đoán ngày SEC sẽ chấp nhận Bitcoin ETF

CNBC gợi ý về hướng đi tiếp theo của bitcoin, nhưng các nhà đầu tư nói 'chạy ngay'

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Theo các nhà phân tích, mặc dù cho đến nay, SEC vẫn nghiêm ngặt đối với Bitcoin ETF nhưng các ứng dụng sẽ được phê duyệt lần này.

Hiện tại có nhiều ứng dụng ETF Bitcoin giao ngay đang chờ phê duyệt từ SEC. Mặc dù cho đến nay, SEC đã rất nghiêm ngặt đối với các ứng dụng này, nhưng vẫn có khả năng tòa án Washington sẽ hủy bỏ lệnh cấm của SEC đối với ứng dụng Grayscale để phê duyệt giao ngay Bitcoin.

Quyết định này mở đường cho các ứng dụng Spot Bitcoin ETF bổ sung được phê duyệt và các nhà phân tích của CNBC dự đoán rằng tất cả các ứng dụng này sẽ được phê duyệt vào mùa thu này.

– Quảng cáo –

Về quyết định chặn đơn đăng ký của Grayscale của thẩm phán, SEC có 45 ngày để quyết định xem có kháng cáo quyết định này hay không.

Ngoài ra, có nhiều đơn đăng ký Bitcoin ETF giao ngay đang chờ phê duyệt trong khi SEC chờ kháng cáo. Chúng bao gồm các ứng dụng từ BlackRock, Bitwise và các tổ chức tài chính khác.

Quan điểm của Chủ tịch SEC Gary Gensler rất rõ ràng, nhưng có những người trong chính phủ Hoa Kỳ đã công khai kêu gọi sa thải Gensler, bao gồm cả Nghị sĩ Hoa Kỳ Warren Davidson của Ohio.

Nhà phân tích il Capo đưa ra ngày tăng giá Bitcoin

Viết một bình luận