2 trường hợp không được cấp đăng ký, biển số xe, người dân nên nắm rõ kẻo bị trả hồ sơ về

Khoản 4 Điều 47 dự thảo Thông tư quy định cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới nêu rõ 2 trường hợp không cấp đăng ký, biển số xe cơ giới. Đó là:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

– Hồ sơ xe không đúng thủ tục quy định; Các loại xe không được phép lưu thông theo quy định của pháp luật, xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt, hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ có số máy, số khung hoặc xe có số máy số, số khung hoặc số máy đột hoặc số khung; Xe bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

– Xe trong tranh chấp dân sự, xe có vị trí lắp biển số gây khó khăn cho người quan sát và không chấp hành các quy định khác của pháp luật cũng thuộc trường hợp không được cấp đăng ký, biển số.

2 trường hợp này sẽ không được giải quyết khi nộp hồ sơ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Tại khoản 1 Điều 48 liệt kê 8 trường hợp đăng ký xe, thu hồi biển số. Chi tiết:

– Xe bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc bị phá hủy vì nguyên nhân khách quan;

– Xe đã tháo máy, khung để thay thế cho xe khác;

– Xe được miễn thuế nhập khẩu hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tạm nhập tái xuất

– Xe bị mất trộm hoặc bị chiếm đoạt không tìm thấy được thì chủ xe yêu cầu thu hồi giấy đăng ký xe;

– Xe bị mất trộm hoặc bị chiếm đoạt không tìm thấy được thì chủ xe yêu cầu thu hồi giấy đăng ký xe; xe đã hết hạn sử dụng; Xe không được phép lưu thông theo quy định của pháp luật;

– Xe đăng ký vào khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng về Việt Nam;

– Xe đăng ký điều động, di chuyển đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

– Xe đã được đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe là giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là số máy, số khung đã bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc biển số bị mất. ban hành không đúng.

Liên kết gốc

Viết một bình luận